Who is Peko Keiko? Peko Keiko Bio/Wiki Peko Keiko is the wife of Les McKeown. Les McKeown, the Bay City Rollers‘ longtime lead singer, died unexpectedly at the age of 65. His wife Peko Keiko and son Jubei McKeown survive him....